Webbstjärnan

Webbstjärnan är ett initiativ grundat år 2008 av IIS, Internetstiftelsen i Sverige. Den populära tävlingen har växt varje år sen den uppkom. Kortfattat går Webbstjärnan ut på att undervisa deltagare om webben, internet och publicering för webben. Satsningen har som mål att utveckla användandet av internet i den svenska skolan. Både lärare och elever får en inspirerande första inblick i rollen som skapare snarare än konsument i den stora världen online. När du som lärare eller beslutsfattare inom utbildning vill utvärdera alternativ inom webbundervisning kan du förlita dig på hög teknologisk kompetens när du väljer IIS då stiftelsen ansvarar för driften av .se- och .nu-domäner i landet.

Webbstjärnan fungerar som ett stöd för pedagoger som vill använda internet i undervisningen. Internet är en stor del av dina elevers samtid. För pedagogen som vill göra skillnad är det därför ytterst viktigt att inneha kunskapen som krävs för att säkert publicera och skapa skolarbeten tillsammans med dina elever. På projektets webbsida hittar du kostnadsfria seminarier och workshops för dig som lärare. För dig som vill komma igång är ofta det första steget att lära dig granska webben källkritiskt och hur du hittar material. Du kan också lära dig grunderna i webbpubliceringsverktyget WordPress. För användare med grundläggande webbkunskaper finns en kursportal där ett intyg utfärdas vid en avklarad kurs.

Webbstjärnan – var med och delta själv

Webbstjärnan låter alla elever i svenska grund- och gymnasieskolan göra en webbplats tillägnad ett valfritt ämne ur undervisningen. Att använda webbpublicering inom undervisningen är utmärkt vid exempelvis temaarbete eller som komplement till bokläsning. En informativ sida kan skapas för att ge eleverna möjlighet att utförligt presentera information och en blogg kan skapas för att ge utrymme för utvärdering av böcker. När du skapar en webbsida och deltar får du en valfri ledig adress, en WordPress-sida, fullt stöd från IIS samt tillgång till filmer, guider och kurser på nätet. Att delta i projektet ger dig och dina elever en rad bra kunskaper för livet.

Webbstjärnan är ett spännande sätt att lära dig och dina elever webbpublicering