Utveckla hjärnan med dataspel

Spenderar du eller dina barn mycket tid framför datorn med dataspel? Studier har visat att personer som spelar mycket också utvecklar vissa delar av sin hjärna. Det handlar främst om actionfyllda dataspel med ett högt tempo och snäva svängar, där märker amerikanska forskare den största skillnaden. Dataspel och slots på nätet har alltid varit ett hett ämne och speciellt föräldrar ställer sig kritiska till sina barns användning av datorer. Många hävdar att det är en generationsfråga medan andra belyser spelens våldsamma natur. Det finns alltid två sidor av samma mynt och nu hoppas kognitiva forskare vid Rochester University i USA att även kunna belysa de positiva delarna.

Funderar du eller ditt barn på att börja studera till våren eller hösten? Sverige ligger i framkant när det kommer till e-sport och det finns en rad olika e-sport gymnasium i Sverige i landet att välja mellan. E-sport tillhör framtiden och du ska därför inte bli orolig om du ditt barn säger att han eller hon vill plugga på ett gymnasium med fokus på e-sport. Nedan kan du läsa om positiva aspekter med dataspel och förhoppningsvis släpper din eventuella oro inför ditt barns framtid.

Professor Daphne Bavelier samlade ihop en grupp med människor som skulle ägna sig åt olika typer av spel, en timme per dag i två veckor. En grupp av försökspersoner fick spela dataspel med mycket action medan andra fick ägna sig åt mer sociala spel eller räknespel. Efter två veckor kunde man bland annat se en förbättring i ögonen på de som spelade fartfyllda spel. Resultatet kan verka motsägelsefullt då ett intensivt stirrande i en skärm inte är det vi sammankopplar med bra syn. Det är dock inte själva ögonen som förbättras, utan förmågan att kunna särskilja information, detaljer och kontraster snabbare.

Dataspel påverkar vår syn och tankemönster

Dataspel – både positiva och negativa effekter

Professor Daphne Bavelier vill dock belysa att experimenten endast är ett resultat av två veckor och att det även finns en skillnad mellan de fartfyllda dataspelen. Bland annat är det bättre om man spelar spel där man agera självständigt istället för att bara reagera på skärmen. En annan bieffekt av att spela dataspel är förmågan att koncentrera sig. Då det ständigt pågår saker på skärmen måste hjärnan bli bättre på att fokusera och ägna sig åt exempelvis matematik under stress. Professor Daphne Bavelier och hennes forskare vid Rochester University har redan inlett ytterligare studier för att fastställa om deras teorier är riktiga.