Spel för undervisning

Spel är något som länge har ansetts vara ett rent nöje och något man gör enbart på sin fritid. Att spel skulle vara något mer än så och kunna användas till något mer än nöje, är något som vuxit starkt det senaste decenniet. Även om datorspel har skapats med ett pedagogiskt syfte under 1990-talet är det först nu under 2000-talet som även kommersiella datorspel har visat sig ha positiva pedagogiska effekter. Till exempel spel och poker är något som brukar tas upp i spelsammanhang, men nu finns det mycket mer att välja där ute. Ett av de första kommersiella spelen som kom till undervisningen var SimCity.

Att vi allt oftare ser datorspel i undervisningen och spel som fungerar både som nöje och som ett pedagogiskt verktyg, beror mycket på hur långt vi har kommit med tekniken idag. När man började använda sig av SimCity i den amerikanske undervisningen i början på 2000-talet märkte man att barnen lärde sig mycket mera om stadsplanering än böckerna hade lärt barnen innan. Samtidigt som barnen lär sig om specifika områden och samarbete, ser man även att spel skapar motivation för lärandet. På senare år har det stora spelet Minecraft även rört sig in i klassrummen, mycket tack vare en specialversion framtagen för undervisningen med namnet MinecraftEdu.

Spel inom forskning

Det är inte bara inom själva undervisningen som spel växer allt mera som ett medium, utan man börjar se allt mer datorspel och tv-spel i forskning i alla olika discipliner. Majoriteten av forskningen med ett spelfokus ligger fortfarande inom pedagogiken, men den sprider sig snabbt. Medicinska fält har varit väldigt snabba på att se vilka positiva effekter själva spelandet kan ha med sig till exempel kirurger. Det kan man till exempel se på John Hopkins University som ger alla blivande kirurger i läxa att spela ett plattformspel minst tre timmar i veckan. Även i statsvetenskapen ser man hur datorspel växer vilket visar på att onlinespel hur leda till bättre tillit.

Spel inom undervisningen är både roligt och lärorikt